Tujaskogen

Beståndet av jättetuja planterades 1878 av jägmästare J E Boman. Hans idé om att använda tujan för skogsproduktion slog inte in men satsningen blev ändå lönsam bl a som turistattraktion, eftersom beståndet har rönt stort intresse. Beståndet har dock skadats av stormar och idag återstår endast enstaka träd. En restaurering pågår av ett yngre tujabestånd. 

Här finns rastplats och torrtoalett. Tujabeståndet ingår i Ekopark Böda.

Källa: Sveaskog

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb