Tingskullen

På Tingskullen i Nyby finns en mäktig domarring. Den består av 13 stenar lagda i ring med en diameter på 23 m. Några av de stora stenarna är lagda uppe på mindre stenar, s k "höna på ägg". Längs åsryggen finns ytterligare ett tiotal gravar: låga runda stensättningar och stora kullfallna klumpstenar. Ingen grav är undersökt arkeologiskt. Man kan dock förmoda att gravarna är anlagda ca 400-1000 e kr. Domarringen förmodas också vara en grav men det hindrar inte att den även kan ha använts som tingsplats.

Källa hembygdsförening har röjt området vid domarringen.

Källa: Källa hembygdsförening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO