Domarring
9 platser

… En domarring är en forntida gravanläggning av en typ som kom i bruk under slutet av bronsåldern…

Visa på karta

Frösslunda domarring

En domarring är en forntida gravanläggning av en typ som kom i bruk under slutet av bronsåldern men var vanligare under folkvandringstiden. Domarringen är en typ av stenkrets där resta stenar eller klumpstenar är glest placerade så att en cirkelform bildas. Stenarna är ofta udda till antalet, sju eller nio stenar är det vanligaste.

Namnet kan härledas till en medeltida uppfattning att domarringar var en sorts tingsplatser där man fattade rättsliga beslut. På varje sten satt en utvald domare och i och med det udda antalet stenar kunde en dom aldrig bli oavgjord. Från järnåldern finns dock inga tecken som tyder på en sådan funktion. Domarringar har ibland visat sig vara brandgravar.

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO