Svarteberga borg

Borgen är till större delen utplånad. Delar av den finns kvar i en åker.

Källa: Ölands forntida borgar, Mårten Stenberger

Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb