Svarteberga borg

Borgen är till större delen utplånad. Delar av den finns kvar i en åker.

Källa: Ölands forntida borgar, Mårten Stenberger

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb