Skeppsvraket Swiks

Swiks (eller Swix) är en åländsk tremastad skonare som förliste utanför Ölands nordöstra spets den 21 december 1926. Fartyget och den sju man starka besättningen var på väg från Tyskland till hemmahamnen Mariehamn för julfirande. Hon hade endast ballast ombord, när en snöstorm tvingade fartyget att försöka runda Ölands norra udde för att söka lä i Kalmarsund. Rundningsförsöket misslyckades och fartyget fastnade i de sanddynor som finns under vattenytan nära stranden. Besättningen tvingades överge fartyget och rädda sig i land med hjälp av livbåten. Väl i land irrade de sedan omkring i Trollskogen i den svåra snöstormen, innan de svårt medtagna nådde fram till en stuga i Grankulla. Swiks låg i strandkanten ända till dess att en vinterstorm på 1950-talet kastade upp fartyget på stranden och hon bröts i två delar. Delar från akterpartiet kan ännu ses spridda utmed stranden. Där på stranden ligger hon än, vindpinad och solblekt på stranden vid Trollskogen.

Källa: Wikipedia

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO