Sandviks hamn

Gammal utskeppningshamn för sten

1868 bestämdes att en hamn för utskeppning av sten skulle anläggas på den s k stenkusten på den nordvästra delen av ön. Tidigare hade stenen skeppats ut från den östra sidan via hamnarna i Böda och Källa. Nu anlades alltså Sandviks hamn, vilket fick stor betydelse för utvecklingen av stenindustrin kring Sandvik. Exempelvis tillkom då de kända skurkvarnarna.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

I Sandvik förädlades inte bara egen sten utan också importerad som Kolmårdsmarmor. En imponerande flotta hade sin hamn här. År 1900 hade Sandvik 12 större registrerade fartyg som huvudsakligen gick med sten. 

Källa: Svenska pärlor - Öland (Svenska turistföreningen och Länsstyrelsen i Kalmar län)

I hamnen finns även en gästhamn

Fågellokal

Vintertid kan man härifrån se ut över havet med övervintrande fåglar av flera arter trutar, måsar och dykänder. Bland rariter kan nämnas vitnäbbad islom och alkekung.

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb