Sandby skjutfält

En av de mest öppna och välbetade sjömarkerna

Nedlagt skjutfält

Detta är ett nedlagt militärt flygskjutfält som är mycket öppet och välbetat. Två områden är bevuxna med planterade träd, dels Hålsnäsdungen med två separat bestånd av pil, poppel, tall och björk, dels Hästskodungen lite längre västerut med mestadels björk och vide.

Fågellokal

På de öppna markerna och vid stranden häckar vadare men dessa har minskat kraftigt. Här kan man dock hitta strandskata, storspov, större strandpipare och toftsvipa. Ängshök och brun kärrhök kan flyga förbi i jakten på byte. På stenhällarna vid stranden kan man se rastande vadare som kustpipare, kustsnäppa och sandlöpare.

Kustsnäppor Foto: Stefan Svenaeus

Kustsnäppor kan ibland ses vid stranden

Sällsynta vadre som tuvsnäppa, svartbent strandpipare, amerikansk respektive sibirisk tundrapipare, wilsonsimsnäppa och rödhalsad snäppa har observerats.

Hålnäsdungen vid stranden drar till sig sällsynta östliga småfåglar på hösten som kungsfågelsångare. På våren kan man i stället se t ex brandkronad kungsfågel. Bland andra sällsynta fåglar som setts här är kalanderlärka, tajgablåstjärt, videsångare, brunsångare och citronärla. 

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO