Sandby skjutfält

Detta är ett nedlagt militärt skjutfält som är mycket öppet och välbetat. På de öppna markerna och vid stranden häckar vadare men dessa har minskat kraftigt. Här kan man dock hitta strandskata, storspov, större strandpipare och toftsvipa. Ängshök och brun kärrhök kan flyga förbi i jakten på byte. På stenhällarna vid stranden kan man se rastande vadare som kustpipare, kustsnäppa och sandlöpare. Hålnäsdungen vid stranden drar till sig sällsynta östliga småfåglar på hösten som kungsfågelsångare. På våren kan man i stället se t ex brandkronad kungsfågel. 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb