Resmo-Mysinge gravfält

Stort gravfält

Söder om Resmo finns ett kilometerlångt gravfält på landborgen. Det består av ett 60-tal anläggningar. Flera olika gravformer finns representerade: högar, stensättningar, resta stenar, hällkistor, en treudd och vad som kan utgöra resterna av en domarring.

Treudd Foto: Stefan Svenaeus

Treudd

I ett gammalt grustag i områdets norra del har påträffats gravfynd från yngre bronsålder, men merparten av gravarna är från järnålder. Två av gravfältets högar är betydligt större än de övriga. I norra delen ligger den så kallade Gynge hög, 19 meter i diameter.

Gynge hög Foto: Stefan Svenaeus

Gynge hög

I söder ligger en av öns större gravhögar, Mysinge hög, förmodligen anlagd under bronsålder. Den är 42 meter i diameter och omkring tre meter hög. 

Mysinge högFoto: Stefan Svenaeus

Mysinge hög

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO