Persnäs kyrkby och sockencentrum

Representativ kyrkby

Enligt Länsstyrelsen är Persnäs sockencentrum ett område av särskilt stort intresse från kulturmiljösynpunkt (Område K71 i Natur och Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001). Persnäs är en representativ kyrkby med medeltida kyrka, radby med ålderdomlig bebyggelse och förhistoriskt gravfält, Rörbacken.

Persnäs by finns omnämnd redan 1387 (in Petznäs) i medeltida material. 1540 fanns sex gårdar i byn som alla ägdes av Alvastra kloster. Idag ligger radbyns sju gårdar längs bygatan på den markerade åsrygg som börjar vid kyrkan i väster och avslutas med gravfältet i öster. Två gårdar har tillkommit i sen tid norr om åsen.

Flertalet av gårdarna och enskilda byggnader har ålderdomlig prägel, bl a gården längst i öster, som har helt sammanbyggda ekonomilängor i kalksten. Vidare finns två ålderdomliga flygelbyggnader i putsad kalksten i två våningar. Bland mangårdsbyggnaderna finns en större rödmålad på hög stenfot. Gårdarnas trädgårdar omges vanligen av kalkstensmurar.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Radbyn Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Radbyn Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Gården längst i öster Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Gården längst i öster Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Gården längst i öster Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Rörbacken Foto: Stefan Svenaeus 2017

Rörbacken

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb