Persnäs kyrka

Av den medeltida klövsadelkyrkan återstår bl a det väl bevarade västtornet med dess många välvda rum och murtrappor samt en dörring på södra portalens dörr. Av Håkan Tannas på 1240-talet tillbyggda korsarmar återstår bl a ett kapitäl, som ligger i vapenhuset. Tornet fick behålla sin pyramidformade huv, när den nuvarande kyrkan byggdes 1857.

Det finns två dopfuntar i kyrkan, en från 1200-talet och en från 1890 i öländsk kalksten.Vidare finns träskulpturer från 1400-talet: en helgonkung, en madonna samt S:t Laurentius.

Kyrkan har två skeppsmodeller, Gambata från 1877 samt barken Passat från 1977.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor

Utanför kyrkoportalen på den södra sidan finns den s k Digerflisan, en stor platt sten som enligt sägnen kunde rymma hela Persnäs befolkning efter digerdöden på 1300-talet.

På kyrkogården finns en minnessten efter ångaren Rutlands förlisning 1899

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas tillkomst och utveckling.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO