Parboäng gravfält

Gravfält från järnåldern som består av cirka 160 gravar. De utgörs av runda och rektangulära stensättningar, högar och fyra treuddar (tresidiga gravar med insvängda sidor). Dessutom finns gravar markerade av resta stenar, klumpstenar och flera kantställda kalkstensflisor. En av flisorna är 3,7 m hög och kallas "Långa Maja". 

Källa: Svenska pärlor - Öland (Svenska turistföreningen och Länsstyrelsen i Kalmar län).

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb