Örnkulleleden

Örnkulleleden binder samman Stora Alvarleden, som går över alvaret från Karlevi över Frösslunda och slutar vid Stenåsa-vägen. Där tar Örnkulleleden vid och går fram till Gösslundaleden. Leden är ca 3 km lång. Du kan parkera vid Stenåsa-vägen där det finns en info-skylt. Följ sedan de små rösena. Du kommer snart fram till en gammal dammvall som har dämt upp vatten som kommer från Kritmossen som man ser till höger. I vallen finns en liten stenbro som du går över. Du fortsätter på vallen och in bland enbuskarna men snart öppnar sig landskapet och du kommer fram till Örnkullen

Därefter fortsätter du söderut och kommer efter ett par kilometer fram till Gösslundaleden, som markeras av en liten info-skylt. I närheten av leden finns flera rester av fårvaktarkojor.

Du ser leden på denna KARTA (gul):

Leden har anlagts av Länsstyrelsen i Kalmar län och Mörbylånga kommun.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb