Mörbylånga gamla mejeri

Åren 1886-1901 bedrev AB Mörbylånga Mejeri smörtillverkning i Trollhättan-området i Mörbylånga. 1902 startade Mörbylånga mejeriförening och bedrev verksamhet till 1956.

Läs mer om mejerihanteringen på Öland här.

Källa: Öländsk mejerihantering 100 år (1885-1985). 

Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb