Mejerier
14 platser

… Åren 1901 till 1920 kan betecknas som mejeriernas genombrott på Öland. Inte mindre än 15…

Visa på karta

Gräsgårds gamla mejeri

Åren 1901 till 1920 kan betecknas som mejeriernas genombrott på Öland. Inte mindre än 15 mejeriföreningar bildades. Ett mejeri i varje socken var Hushållningssällskapets ambition. Sedan tillkom ytterligare några föreningar men några började också läggas ner och en koncentration till färre enheter inleddes. Under 1940-talet övertogs transporterna alltmer av lastbilar, vilket innebar att mjöken kunde köras längre. 1959 bildades Ölandsmejerier genom sammanslagning av Färjestadsortens och Borgholms mejeriföreningar. Dessa dominerade nu mejeriverksamheten på Öland och från 1970 är Ölandsmejerier det enda mejeriföretaget på Öland genom att de andra föreningarna allteftersom ansluter sig. 

Som mest fanns det 23 mejerier på Öland.

Källa: Öländsk mejerihantering 100 år (1885-1985)

Läs mer om gamla mejerier här

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO