Minnessten efter kronprins Gustav Adolfs landstigning 1611 i Stora Rör

Den här stenen sattes upp 2011 av ortsbor till minne av att en svensk styrka under befäl av kronprins Gustav Adolf, sedermera kung Gustav II Adolf, landsteg här 26-27 september 1611 och befriade Öland från dansk ockupation.

Bakgrunden var följande: 1 april 1611 utbröt krig igen mellan Sverige och Danmark, det s k Kalmarkriget. Genom erövringen av Kalmar stad redan i slutet av maj fick danskarna ett säkert fäste hotande nära Öland. Under sommaren företog beväpnade danskar flera gånger plundringståg mot ön, men ölänningarna gick till motvärn och drev bort inkräktarna. Därefter faller Borgholms slott i danskarnas händer 8 augusti. 

Svenskarna samlade sig emellertid till att återta Öland och natten mellan 26 och 27 september landstiger en svensk styrka under ledning av kronprins Gustav Adolf i Stora Rör. Danskarnas trupper inneslöts i Borgholm och den danske befälhavaren på Borgholms slott tvingades ge upp.

När Gustav Adolf drog sig tillbaka överlämnade han försvaret av Öland till Peder Michelson, en ölänning född i Hulterstad 1560, senare adlad till Hammarskiöld. Trots att danskarna gett upp i Borgholm fortsatte de plundringstågen på Öland under vintern 1611-12. Danskarna fortsatte sina ansträngningar att ta tillbaka Öland och den 13 juni tvingades svenskarna lämna Borgholms slott. Många i manskapet dödades. I en batalj som föregick kapitulationen stod ett slag mellan Michelsons svenskar och danskarna vid Jutestenen i Borgholm. Jutestenen kan man i dag söka upp på alvaret vid Räpplinge.

I tio månader varade den danska ockupationen denna gång tills freden i Knäred 1613 då Öland i svensk ägo.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO