Kyrkskeppet i Gräsgårds kyrka

Det nuvarande kyrkskeppet i Gräsgårds kyrka är en pampig fullriggare av klipper-typ med satta segel. Det skänktes till kyrkan 1954 av Oscar Johansson i Torngård, uppsyningsman vid Gräsgårds livräddningsstation, i samband med restaureringen av kyrkan detta år. Det var ett tackoffer från donatorns sida för att lyckligt ha undkommit alla faror till sjöss. Modellen ska ha köpts från en möbelhandlare i Degerhamn.

Tidigare har funnits andra votivgåvor i kyrkan som dock har förkommit. Bl a har fiskar, av silver eller uppstoppade, skänkts till kyrkan. Sillfisket hade i gamla tider stor betydelse för befolkningens utkomst, vilket framgår av Gräsgårds gamla häradssigill, som föreställer just en sill.

Mer om kyrkskeppet i Gräsgårds kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO