Gräsgårds kyrka

En ljus och rymlig salkyrka som byggdes 1823. Den medeltida kyrkan var lika smal som västtornet, vilket var byggt på 1100-talet. 1884 byggdes vapenhus och västportal. 1980 målades kyrkorummet i en ljus, luftig färgsättning av konstnären Sven Bertil Svensson. Krigen under 1500- och 1600-talet drabbade sydöstra Öland hårt och därför saknar Gräsgårds kyrka verkligt gamla inventarier. Äldst är dopfunten från 1604 och den förnämliga nattvardskalken, tillverkad 1691 av den berömde Hans Olofsson Sturk i Kalmar. Skeppsmodellen skänktes till kyrkan 1954 . 

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb