Kyrkskeppen i Persnäs kyrka

Persnäs kyrka har två kyrkskepp. Det äldre är skänkt av Andreas Nilsson 1877 som tack för en lycklig hemkomst från Amerika. Andreas Nilsson var född 1849 och seglade till sjöss i sin ungdom. Troligen emigrerade han till Amerika. Efter sin hemkomst till Öland byggde han skeppsmodellen, som han kallade Gambata. Enligt traditionen hade han seglat i en norsk bark med samma namn. Sannolikt är det den tremastade barken Gambetta som Nilsson varit mönstrad på, vilken byggdes om till skonertskepp och sedan förliste 1897. Modellen har dock inga likheter med Gambetta. Modellen har på babords sida texten "skängt af A N S" och på styrbords sida "År 1877". 

Den andra skeppsmodellen byggdes och donerades 1977 av en f d sjöman. Skeppet bär namnet Passat och föreställer en fyrmastad bark. Verklighetens Passat finns upplagd i Travemünde sedan 1957. Modellen är dock inte byggd efter ritning av detta skepp.

Mer om kyrkskeppet i Persnäs kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

 

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb