Kyrkängen

I nordligaste Ottenby lund, invid hjortstängslet finns en sedan lång tid ogödslad äng, Kyrkängen, som fortfarande hävdas genom slåtter. Vid ängen finns gamla glasbjörkar och vårtbjörkar. De är ofta flerstammiga, ett minne efter tidigare stubbskottsbruk.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb