Kolstad fornby

Omedelbart söder om den nuvarande byn i Kolstad ligger Kolstad fornby. Inom ett 165x80 meter stort område ligger 16 husgrunder från järnåldern samlade. Grunderna är 14-32 meter långa och 9-12 meter breda. Omedelbart väster om husgrunderna ligger ett gravfält bestående av 15 runda stensättningar. 75 meter sydväst om detta gravfälts västra del har hällkistor påträffats och 100 meter norr om gravfältet ligger ytterligare ett gravfält med 8 runda stensättningar.

Vägen till Kolstad ligger något norr om södra infarten till Borgholm. Skylt i Kolstad by visar vägen till området. Parkering finns.

Källa: ÖKA - Ölands kulturarv

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb