Gravfält öster om Tävelsrum

Ca 500 m öster om Tävelsrums by utmed vägen ligger ett av Torslunda sockens största gravfält. Det innehåller ett 60-tal fornlämningar. Gravfältet är starkt skadat av tidigare grustäkt. Här finns en domarring med nio stenar varav endast några fortfarande är resta.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO