Gravfält öster om Tävelsrum

Ca 500 m öster om Tävelsrums by utmed vägen ligger ett av Torslunda sockens största gravfält. Det innehåller ett 60-tal fornlämningar. Gravfältet är starkt skadat av tidigare grustäkt. Här finns en domarring med nio stenar varav endast några fortfarande är resta.

 

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb