Gräsgårds hamn

Fiskehamn på sydöstra Öland. Den nuvarande hamnen var klar 1936. Läs mer om hamnen i Gräsgårds hembygdsförenings bok "Gräsgård - mellan hav och hed" (1993).

Tillgång till torrtoalett, sopkärl, el och vatten. Färsk fisk säljes under sommaren. Både husvagn och husbil. Norr om hamnen finns Gammalsby sjömarker och Gammelsbyören.

Fågellokal

På hösten rastar på ängarna såvål söder som norr om hamnen mängder med gäss. Under flyttningstid kan det löna sig att leta tättingar bland buskarna och trädgårdar. Hamnen är även en bra trutlokal. Här har man en bra möjlighet att följa sjöfågelsträcket. I oktober och november passerar regelbundet båda arterna islom.

Bästa obsplatsen är den norra delen av hamnen. Här finns flera sjöbodar som fungerar som vindskydd. Norr om hamnen finns en vik som sträcker sig upp mot Sebybadet. Från hamnen går det bra att se vadare och änder som födosöker i viken.

I denna karta kan du se bra fågellokaler i Gräsgårds socken

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO