Gräsgårds gamla mejeri

I Torngård ligger Gräsgårds gamla mejeri som började sin verksamhet 1894. Driften upphörde 1958 då Gräsgårds mejeriförening anslöt sig till Färjestadens mejeriförening.

Läs mer om mejerihanteringen på Öland här.

Källa: Öländsk mejerihantering 100 år (1985)

Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb