Gärdslösa kyrka

En av Ölands vackraste kyrkor

Gärdslösa kyrka är en av de bäst bevarade medeltidskyrkorna på Öland. Stommen är från 1100-talet och byggdes ut på 1200-talet med tornet i väster och korsarmar vinkelrätt mot långskeppet. I slutet av 1200-talet tillkom så koret med trappstegsgaveln. Den har sedan dess i allt väsentligt behållit sin exteriör. Den har också en intressant interiör med stora kalkstenskolonner som bär upp valven till tvärskeppet.

Foto: Stefan Svenaeus 2017

Källa: Torsten Jansson, Från Lönneberga till Långe Jan

I kyrkan finns ett kyrkskepp från 1600-talet.

Se Gärdslösa kyrka i Bebyggelseregistret

På baksidan av kyrkan finns resterna av ett gilleshus från 1400-talet som användes i ca 200 år. Intill kyrkan finns en minnessten över Erik Johan Stagnelius.

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO