Färjestadens gamla mejeri

I Björnhovda ligger det idag nedlagda Färjestadens mejeri som uppfördes 1939 som en ersättare för det äldre Torslunda - Algutsrums mejeri. Till det nya mejeriet anslöt sig även Glömminge mejeriförening, så småningom även Gårdby, Kastlösa, Mörbylånga, Norra Möckleby och Gräsgård. År 1959 fusionerade man med Borgholms mejeri till Ölandsmejerier, men produktionen i Färjestaden fortgick till år 1980 då all verksamhet flyttades till Borgholm. Ostlagret (den långa byggnaden) blev då marängfabrik. Idag finns annan verksamhet i byggnaderna. Själva mejeribyggnaden, ritad av arkitekt Gösta Gerdsiöö, har en karaktäristisk och gedigen utformning.

Läs mer om mejerihanteringen på Öland här.

Källa: Mörbylånga kommuns industriarv, Lotta Lamke, Industriarvsprojektet, rapport nov 2007, Kalmar läns museum
 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO