Enerums alvar

Enerums alvar är ett av de allra minsta småalvaren på norra Öland. Det är mest känt för sin rika förekomst av salepsrot, en av de mer sällsynta orkidéerna på Öland. 1995 skattades antalet till 2000-3000 exemplar. Vegetationen domineras av grusalvar och torra gräsmarker. Flera mindre vätar finns ute på alvaret.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb