Orkidéer

Salepsrot

Vetenskapligt namn: Anacamptis pyramidalis

Blommar mellan vecka 24 och 29.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt

Växer på magra, kalkrika gräsmarker av skiftande slag. Sällsynt men ökar på främst övergivna, sakta igenväxande betesmarker.

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Artfakta

Blomning på Öland enligt Artportalen

Salepsrot hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO