Orkidéer

Salepsrot

Vetenskapligt namn: Anacamptis pyramidalis

Blommar mellan vecka 24 och 29.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt

Växer på magra, kalkrika gräsmarker av skiftande slag. Sällsynt men ökar på främst övergivna, sakta igenväxande betesmarker.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta

Salepsrot hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO