Bårby källa vandringsled

På andra sidan av vägen vid Möckelmossens infoplats börjar en vandringsslinga runt Bårby källa. Den går i en åtta där man kan välja att gå hela åttan (6 km) eller bara den övre slingan, närmast infoplatsen (1,8 km). Går du den kortare slingan passerar du inte källan. Det kan vara blött under snösmältningen eller regnperioder.

Vi rekommenderar att du går motsols, d v s håller till höger. Leden följer små höjdryggar och platåer på lite lägre nivå. Ibland går du långa sträckor på den bara kalkstenshällen; ibland går du på torrängar med rik växtlighet. I sprickorna mellan kalkstensblocken hittar många växter vatten och näring.

Innan du kommer till fyrledskorsningen passeras en grav från brons- eller järnålder (stensättning 8 m i diameter). Ett stycke in på den nedre slingan där den svänger österut kommer man till en svinrygg. Det är en förhöjning i kalkstenen som har uppkommit genom att lättare material under kalkstenen har tryckt upp denna så att den spruckit och höjt sig över omgivande mark.

När den nedre slingan vänder mot norr passerar man Bårby källa och strax innan en liten källa några meter väster om stigen. Sedan ser man rester av en fårvaktarkoja. Källan frekventeras av betesdjuren. När man sedan fortsätter norrut går man en lång sträcka utefter Mittmuren, som sträcker sig över hela södra Öland i nord-sydlig rikting.

Du kan se vandringsleden och olika företeelser i denna karta: 

Hundar bör inte tas med eftersom det finns betesdjur i området.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO