Arons sten

Ett flyttblock, som är 4 m högt och ligger nära stranden i Lopperstads sjömarker. Enligt traditionen är stenen uppkallad efter en herde som höll uppsikt över sina får på stenens topp.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb