Alversrör

Alversrör är ett bronsåldersröse som ligger på ett öppet område i Mittlandsskogen i Vanserums-Bäck naturreservat. Röset är 20 m i diameter och 2 m högt. Gammal muntlig tradition pekar ut två stora rösen i Mittlandsskogen som begravningsplats för Bogislav. Alversrör är ett av dessa. Det andra ligger vid Övetorp. Bogislav eller Bugislev är den mystiske härskaren av Gråborg. Thorsten Jansson skriver mer om detta i sin bok Öländska gåtor. Eftersom detta är en grav från bronsåldern torde inte Bogislav vara begravd här. Han levde och dog långt senare.

Man tar sig lättast till Alversrör på en mindre väg som börjar strax öster om Rosenborg och går mot nordväst. Du kan se vägen på den här. 

Den är ca 1,6 km lång. När man kommer västerifrån kan hitta till-knappen visa en annan väg till Alversrör nämnligen över Höge Ås.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb