Bronsåldersröse i Övetorp

Detta är ett av de större bronsåldersrösena på Öland genom sin höjd. Det är 30 m i diameter och 4 m högt. I röset har man hittat silverring, pincett av brons, skärva av järn, hammare av järn och ett guldmynt från år 473-74. Röset utpekas av vissa som Bogislavs grav. Han var den mystiske härskaren av Gråborg. Enligt traditionen ska dock Bogislav dock vara begrav i ett annat röse i närheten, Alversrör.

Källa: Fornsök (RAÄ)

Du kan läsa mer om Bogislav i Thorsten Janssons bok "Öländska gåtor".

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO