Vi alvar

Vi alvar är ett stort gravfält väster om landsvägen i Källa socken med bl a ett stort antal domarringar och gravar bestående av runda klumpstenar liggande på tre stenkulor, "höna på ägg". På gravfältet finns också en treudd och fyrsidiga stensättningar. Domarringarna är från yngre järnålder. Namnet stavas Wij alvar i äldre skrifter.

Treudden ligger på gravfältets högsta punkt. Kanske var det här som den sista avrättningen ägde rum 1768 genom halshuggning.

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO