Rörbacken i Persnäs

Rörbackens gravfält är troligen från järnåldern, ca 500 f v t -1000 e v t. Det ligger på en ås 0,4 - 1,75 m ö h. Det är 100 x 325 m stort och består av 95 fornlämningar. Dessa utgörs av 21 stenrösen, 60 runda eller rundade stensättningar, fyra rektangulära stensättningar, tre treuddar och åtta resta stenar. Rösena är mellan 3 och 14 m i diameter. I sydvästra hörnet ligger en husgrund från järnåldern.

Mitt på åsen står en väderkvarn från 1800-talet. Förre ägaren, Karl Axelsson, skänkte kvarnen till Persnäs hembygdsförening.

Källa: Urban Petersson 2012

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO