Kvarnkungen

Kvarnkungen är Skandinaviens största stubbkvarn, vilket är den vanligaste typen av väderkvarn på Öland. Här vrids hela kvarnhuset på "stubben" för att komma rakt mot vinden. De flesta stubbkvarnar var mindre än Kvarnkungen och hörde till en enskild gård. De kunde stå på lång rad i bra vindlägen. Kvarnkungen är en tullkvarn, vilket innebär att bönderna kunde komma och mala sin säd mot en avgift, en tull, oftast i natura. I sin egen kvarn malde bonden havre och korn till djurföda. I Kvarnkungen malde han vete och råg till mjöl. Under tiden kunde han ta färjan över till Kalmar och uträtta ärenden där. På hemvägen hämtade han det malda mjölet. Vid god vind kunde Kvarnkungen mala 400 kg mjöl och gröpe i timmen.

Kvarnkungen byggdes i Kalmar 1749. Den flyttades till Björnhovda på 1880-talet. Kvarnen har två par stenar som man kan mala med samtidigt, ena paret för vete och råg med siktverk till bröd, det andra paret för havre och korn till djurföda. Den förste mjölnaren var skåningen Per Persson. Han och hans dräng bodde i ett utrymme i den kalla och dragiga kvarnen. När Per gifte sig och fick barn byggdes en stuga invid kvarnen.

År 1921 köptes Kvarnkungen av John Wahlström. Han kom från Skärlöv på Öland.  År 1930 byggde John en motorkvarn för att bli oberoende av vinden och malde här gröpe och rågsikt. I den intilliggande väderkvarnen Drottningen malde han vetet.

I slutet av 1930-talet var Kvarnkungen i stort behov av underhåll. John behövde bidrag till detta, men ingen privatperson kunde få det, endast en förening. Det blev startskottet för Torslunda hembygdsförening som bildades 1938 för att se till att Kvarnkungen skulle finnas kvar. Kvarnkungen inköptes av föreningen för 2 500 kr.  Många timmar har lagts ner från föreningens medlemmar på att sätta upp nya vingar när de gamla blåst ner. I kvarnens fortsatta vård under 2000-talet har Johns son, Anders Wahlström, som i sin ungdom hjälpte sin far med malandet, haft mycket stor betydelse.

Av de tre kvarnarna som står i Björnhovda invid väg 136 är Kvarnkungen den som ligger längst söderut. Norr om Kvarnkungen står Drottningen, en tullkvarn av holländarmodell. Längst norrut står Kronprinsen.

Samtliga tre kvarnar ägs och underhålls av Torslunda Hembygdsförening.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO