Kronprinsen

Detta är en typisk öländsk stubbkvarn med ett par stenar för malning av gröpe. Det är en sådan kvarn som fanns på de flesta öländska gårdar på 1800-talet. Kronprinsen är efter många reparationer satt i malbart skick, vilket den lilla vindflöjeln i form av en mjölsäck vittnar om.

Vindflöjeln i form av en mjölpåse visar att Kronprinsen är åter satt i malbart skick. Foto: Stefan Svenaeus

Kronprinsen har sitt ursprung i slutet av 1800-talet. Den siste som nyttjade kvarnen för malning av gröpe lär ha varit Gottfrid Petersson, Björnhovda 2:4 (Norrgården). Lawrence Nilsson överlät kvarnen till hembygdsföreningen 1943.

Kronprinsen är den nordligaste av Torslunda hembygdsförenings kvarnar längs väg 136 vid Björnhovda. 

Foto: Stefan Svenaeus

Se när Kronprinsen maler under Skördefesten 2018

Källa: Torslunda hembygdsförening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO