Gamla dammvallar väster om Frösslunda

I Frösslundabäcken strax uppströms Frösslundamossen finns rester av tre gamla dammvallar. Här har vattnet en gång samlats och säkerligen har här funnits en skvaltkvarn. Vallarna är fornlämningar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO