Örter (utom orkidéer)

Tibast

Vetenskapligt namn: Daphne mezereum

Förekomst: Mindre allmän

Tibast är en buske som blommar på bar kvist, ibland redan i mars medan snön ännu ligger kvar. Blommorna är väldoftande. Hela växten är mycket giftig. Tibast finns i hela landet men är inte speciellt vanlig. Den växer oftast i mullrika skogar och lundar. I Mittlandsskogen förekommer den lite här och där.

Artnamnet mezereum kommer troligen från det arabiskt-persiska ordet mazeriyn (döda) och syftar på växtens giftighet.

Trots eller på grund av sin giftighet har tibast använts Inom folkmedicinen mot en mängd åkommor: Utvärtes som omslag på svullnader, inflammationer och reumatisk värk. Invärtes mot menstruationssmärtor och trög mage. Bären har använts som mask-, avförings- och kräkmedel. Barken mot tandvärk, inälvsmask och skabb. Den har också använts mot flugor, löss, ormar och trolldom. Barken (Cortex Mezerei) blötlagd i ättika användes förr som utvärtes medel mot bland annat gikt.

Ett äldre namn på tibast är källarhals, vilket kommer av ett gammalt ryskt ord, chellen, som betyder "kvälja".

Om du går vandringsleden Odens flisor - Ismantorp kan du hitta tibast.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb