Örter (utom orkidéer)

Skogsskräppa

Vetenskapligt namn: Rumex sanguineus

Förekomst: Mindre allmän

Skogsskräppa är sällsynt i Sverige utom i Skåne och på Öland. Den förekommer från Skåne till Västergötland och växer på fuktig mullrik jord i lundar och lövskogar. Den blommar i juni-juli. 

Artnamnet sanguineus kommer av latinets sanguis (blod) och betyder blodröd, vilket syftar på att arten ofta är rödaktig. 

Du kan hitta skogssräppa bl a i Halltorps hage.

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO