Örter (utom orkidéer)

Backsippa

Vetenskapligt namn: Pulsatilla vulgaris

Förekomst: Mindre allmän

Backsippa blommar ofta redan i april på torra backar. Blomman är stor, först upprätt men senare lutande, blåviolett eller sällan vit. Den kan förväxlas med fältsippa. Backsippans blommor är mestadels uppåtriktade, medan fältsippans oftast är nedåtriktade. 

Backsippa förekommer sparsamt i sydöstra delarna av landet upp till Uppland.

Backsippans ovanjordiska delar användes förr för att lindra åkommor som förlamning, blindhet, melankoli och kikhosta. Den verkar lugnande, smärtstillande och motverkar stress och kramper. Backsippan måste torkas före användning eftersom den i färskt tillstånd är giftig. I våra dagar används backsippan inom homeopatin, där den närmast är ett universalmedel mot nervösa besvär, dålig matsmältning, menstruationsstörningar, kärlkramp och njurbesvär.

Backsippa är fridlyst i hela landet. Den klassas som sårbar. 

Om du vill se backsippa kan du besöka Beijershamn där den finns på en öppen mark i skogskanten vid vandringsleden runt området.

 

 

Backsippa hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO