Väderkvarn på gravfält i Vedborm

Denna väderkvarn har den för norra Öland typiska stenfoten. Gravfältet har 22 fornlämningar. Dessa utgörs av 17 runda stensättningar och 5 resta stenar. De runda stensättningarna är 3-11 m i diameter. Samtliga är övertonade.

Källa: Fornsök

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO