Väderkvarn i Algutsrum

Stubbkvarnen strax väster om Algutsrums kyrka vid Lovisatorpet är ett byggnadsminne. Väderkvarnen uppfördes troligen vid 1800-talets början och stod ursprungligen vid Gråborg. Stubbkvarn är den vanligaste kvarntypen på Öland, vilka kännetecknas av att kvarnhuset är upphängt på en central ekstubbe kring vilken hela kvarnen kan vridas efter vinden. Väderkvarnen i Algutsrum är en av socknens 15 bevarade kvarnar och flyttades till nuvarande plats 1947.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb