Torslunda kyrka

Den första stenkyrkan med långhus, kor och absid byggdes under 1100-talet. Den hade ingångar i norr, väster och söder. Den hade troligtvis föregåtts av en träkyrka. Över koret restes senare ett mäktigt östtorn. Kyrkan blev med tiden för liten och på 1270-talet tillbyggdes kyrkan så att tornet kom att stå mitt över kyrkan. Under högmedeltiden uppfördes ett torn i väster, som revs 1729.

I Torslunda nuvarande kyrkas murar ingår nordmuren till ett långhus från 1100-talet med bevarad portal, i norr och öster yttermurarna till ett kor från 1270-talet och i söder ett sidoskepp med gotisk portal från 1300. 1776 förenades kyrkans olika delar till en stor och rymlig salkyrka. År 1819 byggdes dagens torn  Under medeltiden fram till 1819 hängde kyrkans klockor i en klockstapel i kyrkogårdens sydöstra hörn.

I kyrkan finns två begravningsvapen. De är uppsatta vid begravningen av kommendanten på Nyslott och Visborgs slott, Olof Bengtsson Gratanatenburg, död 1679, samt dennes son, kapten Conrad Granatenburg, död 1681. Båda är begravda i Torslunda kyrka år 1683. Enligt Abr. Ahlquist har dessa bebott Tweta. De skall vara begravda under gången vid "Stora Södra Kyrkodörren". I kyrkan finns också ett nordtyskt altarskåp från 1400-talets andra hälft samt en dopfunt i gotländsk grå kalksten, som enligt uppgift härstammar från 1200-talet och har blivit omhuggen sannolikt i slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor, Medeltidens kyrkor och kapell på Öland, Stigh Lund samt Torslunda sockenbok I

En gravhäll står uppställt mot väggen i vapenhuset. Den tillhör major Claes Henriksson Jägerhorn af Spurila och hans maka Anna Elisabeth Måne-Korre. Majoren stupade 1645 i slaget vid Thüringerwald. Han hade fått Tveta gård i förläning av drottning Kristina. Hans maka var dotter till Elias Korre i Högsrum.

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas tillkomst och utveckling.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb