Tors källa

Vid den urgamla vägen från östra Öland till Färjestaden finns en källa/vattningsställe, som i dagligt tal kommit att kallas Tors källa. Källan ligger på utmarksdelningsfastigheten Snokekulla 1:1 som undantogs från delningen när djurgårdsinrättningen avskaffades i början av 1800 talet. Längre tillbaka hette platsen Snopekulla (vilket i senare tid har ändrats till Snokekulla) och det var först sedan den gamla Tors källa uppe vid kyrkan hade förstörts som namnet började användas på Snopekulla.

I dag tillhör källan och fastigheten Torslunda hembygdsförening. Föreningen sköter området vid källan som är väl värt en utflykt.

År 1915 var det svår torka och vattnet sinade i flera brunnar. Man beslutade då att rensa upp källan. Man hittade vid rensningen en mängd mynt, de flesta var från Oscar II:s regering innan Norge blev självständigt, mellan åren 1872 till 1905.

Torslunda hembygdsförening fick 2009 diplom av Akademin för de friska källorna för föredömlig skötsel och skyltning av källan. Även om källan i dag har ett ganska svagt flöde, sannolikt till följd av åkerbruket ovan källan, har den ett prydligt källkar och ett väldefinierat utflöde. 

Källa: Torslunda hembygdsförening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO