Tirör

Ute på alvaret finns här ett gravfält som är 60 x 25 m bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgörs av ett röse och sju runda stensättningar. Röset är 22 m i diameter och 1,8 m högt.

I botten av gropen har man hittat ett 20-tal benfragment och ett cylinderformat järnföremål. 1839 hittades här ett flertal pärlor och spännen.

I äldre kartor kallas röset för Tiderör.

Källa: Fornsök (RAÄ)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb