Stora Rör

Den kortaste överfarten mellan Öland och fastlandet finns mellan Stora Rör och Revsudden på fastlandet. Detta var en orsak till att postgången flyttades till Stora Rör 1807. Detta medförde dessutom att man flyttade postkontoret i Borgholm till Stora Rör. Hamnen vid Stora Rör ökade i betydelse och moderniserades kring sekelskiftet 1900 genom byggande av pirar och kajplats. Den nya hamnen innebar att ett stort affärshus byggdes, samt att handeln vid Högsrums kyrka flyttades ner till hamnplatsen i Stora Rör. Gästgivargård fanns sedan tidigare i Stora Rör och ansvarade för färjetrafiken mellan Stora Rör och Revsudden. När järnvägen kom minskade hamnen i betydelse. 

Färjetrafiken mellan Stora Rör och Revsudden hade upphört i början av 1900-talet men togs upp igen när behovet av bilfärjor blev stort i slutet av 1950-talet. På grund av växande bilköer i Stora Rör, byggdes i slutet av 1960-talet en uppställningsplats för väntande bilar och ett biljettkontor samt restaurang. När Ölandsbron stod klar 1972 upphörde dock all reguljär biltrafik med färjor över sundet.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

I hamnen finns även en gästhamn

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO