Stora Brunneby

Stora Brunneby är en radby där alla jordägare var självägande bönder på medeltiden. Byns namn kommer av ordet  "brunn" i betydelsen våtmark, damm. Ingen by hade så mycket mossodling på 1700- och 1800-talet som Stora Brunneby. 

Källa: Hembygdsbok - Hulterstad och Stenåsa

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb