Stenbalksbro i Södra Kvinneby

En liten stenbalksbro över en sankmark strax intill Tannes hög i Södra Kvinneby. Den är byggd i fem spann av kalksten i kallmur. Överbyggnaden är av kalkstensflisor. Bron användes inte längre.

Källa: Broar i Kalmar län, Länsmuséet 1982

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb