Skolhuset vid Ölands södra udde

När Långe Jan var bemannad och fyranställda bodde vid udden med sina familjer var detta ett skolhus. Idag rymmer det bl a toaletter för naturum.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb