Runstens kyrka

Runstens kyrka ligger i byn Södra Runsten. Grunden till den medeltida klövsadelkyrkan, riven 1836, ligger under gräsmattan söder om den nuvarande kyrkan. Pelare från den gamla kyrkan används nu som grindstolpar. Den nya kyrkan byggdes 1836-38. Som en av få landsortskyrkor har den ett tornur, som tillkom 1875. Det har bara en visare. Kyrkan har ett märkligt krucifix, tillverkat i Limoges i början av 1200-talet. Från samma tid är dopfunten av gotländsk sandsten. Den tillskrivs en funtmästare från Gotland, kallad alcarius Secundus. I kyrkan finns också ett sakramentsskåp från 1300-talet.

På kyrkogården, intill kyrkväggen, vilar prosten Abraham Ahlqvist, Ölands stiora hävdatecknare.

Källa: Ragnhild Boström och "Runstensguiden"

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb