Bjärbystenen

Ornerad runsten med kors omskrivet av dubbellagd drakslinga. Inskriften lyder: "Härfrid och Vidbjörn lät resa sten efter Fastulf, sin fader. Siglaug lät resa efter sin make. Han är begraven i kyrkan.

Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb